Virksomheder skal til dags for den daglige drift af virksomheden, og deres udgifter inkluderer køb af inventar og udstyr, rejser, forretningsejendom, forsikring og omkost... en forretningsudgift. Mange virksomheder opretter også konti med købmænd og leverandører for at få de produkter og inventar, der er nødvendige for at servicere klienter.

Læs mere

Internal Revenue Service opkræver indkomstskatter - en målrettet bred sigt. Når en person modtager penge eller en anden værdi, kan det betragtes som indkomst under de re...iggørelse 525 er nyttig. Hvis du ikke kender svaret, eller du har specifikke spørgsmål, skal du imidlertid søge hjælp fra en skattemand, inden du fortsætter på egen hånd.

Læs mere

Nogle job eller organisationer refunderer deres ansatte eller frivillige for miles, der køres på virksomhedens vegne. For at kunne få godtgørelse for at have kørt kilome...or 2018: 54,5 cent pr. Mile for forretnings miles, 23,5 cent pr. Mil til medicinske eller bevægelige formål og 14 cent pr. Mil til kørsel til velgørenhedsorganisationer.

Læs mere

Det er muligt at øge nettoindkomsten ved at skære ned på udgifter, men kun hvis du skærer de rigtige udgifter. Fordi du er nødt til at bruge penge for at tjene penge, hv...arbejdere med mindre erfaring er sandsynligvis ikke så produktive som den oprindelige medarbejder. Denne sænkede produktivitet vises på dit regneark som lavere indtægter.

Læs mere

Et nøjagtigt billede af dine samlede driftsudgifter er en vigtig del af budgetteringen for din virksomhed og hjælper med at sikre, at du forbliver rentabel. Dine samlede...er eller opgraderinger. Du vil også medtage omkostningerne i forbindelse med at holde din demoproduktbeholdning i god stand, hvis du ikke sælger "gulvmodeller."

Læs mere

I international forsendelse betyder forkortelsen FOB 'gratis ombord.' For indenrigsskibsfart i USA kan det også være kort for 'fragt om bord', men det på...r dog ofte mere, end du ville betale FOB. Hvis du sender en masse varer, kan omkostningerne tilføjes. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Læs mere

Lønns procentdel af en virksomheds omkostningskonto afhænger ofte af typen af ​​virksomhed eller branche. F.eks. Har serviceindustrier typisk højere lønomkostninger. Fr...et følgende år. I marts 2009 kostede sygefravær en privat arbejdsgiver 23 cent pr. Arbejdstid. Omkostningerne er meget højere for ansatte i staten og lokale myndigheder.

Læs mere

Som manager eller virksomhedsejer skal du være bekendt med de grundlæggende regnskaber, der bruges i virksomheden. To af disse grundlæggende opgørelser er resultatopgøre... For at beregne egenkapitalen trækkes firmaets forpligtelser op fra dets aktiver. Virksomhedens aktiver skal altid være lig med forpligtelser og egenkapital i balancen.

Læs mere

Virksomheder betaler forskud for en række forskellige udgifter. Enhver udgift, der betales forud for faktisk modtage fordelen ved betalingen, betragtes som en forudbetal...ige stort beløb. Når tjenesterne leveres, eller omkostningerne påløber, krediteres den forudbetalte konto og debiterer derefter den tilsvarende udgiftskonto i hovedbogen.

Læs mere

Enhver, der går i erhvervslivet, skal være bekendt med begreberne aktiver og passiver, indtægter og udgifter. Hvis din virksomhed var en levende organisme, ville disse v...d salget, en gevinst. Det skyldes, at virksomheden er i gang med at sælge is, ikke udstyr. Gevinster og tab vises i resultatopgørelsen adskilt fra indtægter og udgifter.

Læs mere

Internal Revenue Service tillader almindelige og nødvendige transportudgifter som fradrag i forhold til forretningsindtægter for en bil eller lastbil, der bruges i erhver...at beregne det fradragsberettigede beløb. Ting nødvendigt Forretningsregnskabssoftware Afskrivningsplan Kilometertal log Scanningssoftware (valgfrit)

Læs mere

Uanset om du planlægger et budget eller anmoder om tilskudsmidler, forståelse og fortegnelse af direkte omkostninger nøjagtigt på din plan hjælper det med at sikre tilstr...orretning, da de er vigtige for forretningsdriften. Varer, der er opført som direkte eller indirekte omkostninger i et budget, kan ændres, afhængigt af hvordan de bruges.

Læs mere

Internal Revenue Service har mange regler om, hvad flytteudgifter kan trækkes fra. Disse regler er dog beregnet til medarbejdere, der flytter af jobrelaterede grunde. V...atterselskabet, selvom du ikke behøver det. Hvis nogle af dine medarbejdere skal flytte til arbejde hos datterselskabet, kan du betale deres flytteudgifter og trække dem.

Læs mere

I stedet for at udstede firmakreditkort, tillader små virksomheder undertiden visse virksomhedsansatte at foretage køb til virksomheden eller modtage refusion for genstan...e = window.adsbygoogle || []).push({}); 6. Start den samlede tilbagebetaling af kilometertal som godkendt. Ting nødvendigt Udgiftsrapport Kvitteringer

Læs mere