Komponenter i salgsfremmende stratgier brugt af detailhandlere

Salgsfremmende strategier er effektive værktøjer til at give marketingkampagner en ekstra fordel ved at tiltrække nye kunder. Salgsfremmende tilbud er afhængige af forbrugernes prisfølsomhed for at tilskynde dem til at prøve nye produkter, prøve igen produkter, de måske ikke har prøvet på et stykke tid, eller købe et større volumen af ​​produkter, de allerede køber. Detailhandlere kan sætte talrige komponenter i salgsfremmende strategier i spil, da kampagner ofte er rettet direkte mod slutkunder, som er detailhandlernes målkunder.

Storvidde Markdowns

Et prisvindu for prisvinduer er et sløvt instrument i salgsfremmende værktøjssæt, men det kan være effektivt til at tiltrække nye kunder til en butik. Storbreds markdowns reducerer priserne på en bred vifte af produkter i en butik for alle kunder. En salgsfremmende kampagne kan være mere effektiv, når den understøttes af en stor kampagne for at informere forbrugere i området om det potentielle salg. Selvom denne salgsfremmende strategi reducerer indtjeningen pr. Enhed for detailforretninger, kan det øgede salgsmængde øge den samlede omsætning og lagerbeholdningen.

Loyalitetsprogrammer

Ud over at afbalancere pr. Enhedsindkomstreduktion mod øget mængde, afbalancerer andre salgsfremmende kampagner end store brede markdowns værdien af ​​salgsfremmende tilbud mod forventede indløsningsrater.

Loyalitetsprogrammer kan være et omkostningseffektivt salgsfremmende værktøj. Butikslojalitetsprogrammer kan arbejde meget på samme måde som markeder i butik med undtagelse, at undtagelsen er, at ikke alle kunder får rabat. Medlemmer indbringer lavere indtægter pr. Enhed, mens de øger salget. Ikke-medlemmer afbalancerer ligningen ved at betale fuld detailpris og ikke nødvendigvis øge salgsvolumen.

Kuponer

Kuponer kan være endnu mere omkostningseffektive end loyalitetsprogrammer, men kuponer kan have mindre effekt på salgsvolumen. Med kuponprogrammer betaler et flertal af kunderne fuld pris for produkter, mens kun nogle få, der klipper kuponer, modtager prisrabatter. Kuponer kan være effektive som et supplement til andre salgsfremmende strategier, så detailhandlere kan få forretning fra en udvalgt gruppe af værdebevidste forbrugere. Problemet med kuponklippere er imidlertid, at detailhandlere kan finde det udfordrende at opbygge loyalitet i denne gruppe, som sandsynligvis vil blive defekt, så snart kuponpromoteringen afsluttes.

Mail-In rabatter

Mail-in rabatter giver detailhandlere unikke økonomiske fordele. Med en mail-in-rabat indsamler detailhandlere den fulde detailpris for solgte produkter og refunderer derefter kunderne på et senere tidspunkt. Dette kan holde indtægtstalene ope, mens man spiser ind i rentabiliteten på grund af rabatudløsningsudgifter.

Jo mere værdifuld en mail-in-rabat er, jo mere sandsynligt er det, at forbrugerne indløser den. Det modsatte gælder også, hvilket skaber forskellige muligheder for detailhandlere. Detailhandlere, der tilbyder små rabatter, kan drage fordel af den øgede efterspørgsel på stedet, mens de minimerer den pris, de skal betale for det ekstra salgsvolumen. En rabat på $ 10 på en græsplæne stol kan for eksempel være nok til at overbevise en kunde til at købe en stol, men ikke nok til at motivere kunden til at gennemgå indløsningsprocessen.