Sådan træffes proaktive beslutninger

Hvis du er aktiv snarere end passiv på arbejdspladsen, eller hvis du tager initiativ til at forberede dig til begivenheder snarere end at reagere på dem, er du sandsynligvis en proaktiv beslutningstager. At være villig til at gribe ind, når et problem eller et problem præsenterer sig, er en del af proaktiv adfærd - hverken reagerer impulsivt eller tillader en situation at spille ud på egen hånd. Proaktiv beslutningstagning kræver, at du kigger mod fremtidige resultater, der kan være resultatet af dine handlinger, og at du er opmærksom på nyttige ressourcer og ved, hvordan du bruger dem til at hjælpe dig med succes.

1.

Definer problemet eller problemet, der kræver en beslutning. Indsamle oplysninger om problemet, der kan hjælpe dig med at tage din beslutning. For eksempel, hvis salget er nede, kan du finde ud af, hvilke problemer der forårsager det, såsom kundeservice eller produktkvalitet. Dette er proaktivt, fordi du gør en indsats for at identificere det problem, du har brug for at løse.

2.

Brainstorm og udtænk flere løsninger på problemet. Hvis der ikke er tale om manglende salg, skal du begynde at overvåge dine medarbejdere nøje for at evaluere deres kundeservicefærdigheder og veilede dem efter behov eller opgradere nogle af dine mindre-sælgende produktlinjer.

3.

Skriv fordele og ulemper ved hver løsning. For eksempel tager tæt overvågning af dine medarbejdere tid væk fra dit andet ansvar, hvilket er en ulempe. At hjælpe medarbejderne med at yde bedre kundeservice er imidlertid en fordel, fordi det har potentialet til at øge kundetilfredsheden og salget. Brug listen over fordele og ulemper til at forudsige, hvor godt løsningen fungerer, hvis du implementerer dem.

4.

Vælg en eller flere logiske løsninger på problemet, der skal implementeres. Vælg dem, der har flest fordele. Implementere løsningerne og overvåge deres succes. Overvågning er afgørende, så du kan foretage ændringer, hvis det er nødvendigt.

5.

Juster løsningerne eller deres implementering efter behov. Hvis du f.eks. Finder ud af, at det ikke er nyttigt at overvåge dine ansatte under kundetransaktioner, fordi medarbejderne klarer sig godt under direkte observation, kan du prøve en anden tilgang. Indsaml feedback fra kunder fra tilfældige transaktioner. Kontakt visse kunder via telefon eller e-mail efter salget og still dem en kort række spørgsmål for at afgøre, hvordan de vurderer kundeservicen, de har modtaget.

Tip

  • Bed om input fra en betroet kollega eller medarbejder, når du brainstormer løsninger til arbejdsspørgsmål.

Advarsel

  • Ved, at dine beslutninger muligvis ikke fungerer som planlagt. Vær klar til at tage ansvar for dine handlinger som et resultat af din proaktive beslutningstagning.