Hvordan påvirker organisationstræning medarbejdernes resultater?

Selv i en lille virksomhed, når du investerer i træning for medarbejderne og lederne af din virksomhed, kan det have en positiv eller negativ indflydelse på medarbejdernes præstation. Hvorvidt organisationstræningen er positiv eller negativ af medarbejdernes præstation afhænger af træningens implementering og tilgang.

Formål

Det primære formål med organisationstræning er at give de færdigheder, som medarbejderne har brug for for at gøre din virksomhed samlet set bedre. I det væsentlige kan uddannede medarbejdere hjælpe med at opnå produkter og tjenester af høj kvalitet i en kortere periode. Højt kvalificerede arbejdstagere kan give bedre kundeservicevirksomheder og engagere flere kunder i længere perioder.

Fordele

Når du investerer penge i uddannelse af dine medarbejdere, føler de ansatte sig værdige. Med en højere følelse af værdi føler medarbejderne ofte mere loyale over for din virksomhed. Når medarbejderne føler større loyalitet, er de mere villige til at arbejde hårdere og længere for at gøre virksomheden til en succes. Uddannelse kan også give medarbejderne en følelse af empowerment. Med empowerment kommer viljen til at gøre, hvad de skal gøre for at få jobbet gjort. Samlet set har uddannede medarbejdere en tendens til at gavne både deres egen karriere og det firma, de arbejder for.

Ulemper

Uddannelse kan også medføre ulemper. Den primære ulempe er den læringskurve, som medarbejdere kan opleve under træningen, eller på grund af introduktionen af ​​et nyt system eller teknologi. Hvis du for eksempel implementerer et nyt softwaresystem, som medarbejderne skal bruge til at udføre deres jobopgaver dagligt, kan den tid, det tager for medarbejderne at lære det nye system, medføre et fald i erhvervsproduktionen. Nogle medarbejdere er modstandsdygtige over for ændringer og kan derfor udvikle en negativ holdning til at indføre den nye proces, hvilket også gør dem modstandsdygtige over for den involverede uddannelse.

Tidsramme

Et fokus på uddannelse til en lille virksomhed eller en anden størrelse organisation er generelt det mest fordelagtige, når det pågår. Uanset om du præsenterer formelle workshops eller kurser for ansatte eller tilbyder praktiske daglige træningsmuligheder, kan du øge dine medarbejders færdigheder og arbejdsprodukt ved at implementere løbende træningsindsats. Det hjælper individuelle medarbejdere med at øge produktiviteten og fremme deres personlige karriere og samtidig bidrage til at øge bundlinjen på samme tid.

typer

Hvordan uddannelsen gives, kan også påvirke, hvordan medarbejderne reagerer eller bruger træningen. Onlineuddannelse, praktisk træning eller formel træningskurser eller kurser er alle muligheder for at uddanne medarbejdere. Da hver medarbejder lærer i et andet tempo og på forskellige måder, er det typisk bedst at tilbyde forskellige formater til uddannelse, så medarbejderne kan vælge det format, der giver dem mulighed for at lære mest. Hvis medarbejderen føler en barriere mod at lære, kan de måske ikke forpligte sig til at lære, hvilket kan besejre formålet med uddannelse helt.