Revisionsprocedurer i transportbranchen

Virksomheder i transportbranchen leverer specialiserede distributionstjenester til kunder, herunder indgående og udgående logistik. Revisionsprocedurer analyserer systematisk visse elementer eller poster i en virksomhed for at sikre, at kvalitet, sikkerhed og juridiske standarder opretholdes. I transportbranchen udfører virksomheder ofte audits for lønregistre, sikkerhedspolitikker, udstyrsvedligeholdelse og lovlig overholdelse. At forstå de forskellige revisionsprocedurer, der er anvendt i denne branche, kan hjælpe dig med at holde din egen transportvirksomhed kørt effektivt, mens du forbliver på højre side af lovbestemmelser.

Lønnsrevisioner

Transportfirmaer kan ansætte en række ikke-lønmodtagere, såsom lastbilchauffører, der får en fast sats pr. Kørt kilometer eller ansatte, der betales timebaseret med overarbejde. Lønnsrevisioner kan være særligt fordelagtige for virksomheder, der betaler timebaseret eller på en skala for at sikre, at alle ansatte er blevet betalt retfærdigt og præcist for det arbejde, de udførte. Lønnsrevisioner i transportbranchen involverer systematisk analyse af kilometertaloptegnelser og timelister mod betalingsregistre for at finde uoverensstemmelser mellem indtjening og faktiske betalinger. Hvis en lønningsrevision finder store uoverensstemmelser, kan den afsløre potentielle fejl eller svig i regnskabssystemet.

Sikkerhedspolitiske revisioner

Sikkerhed er af største betydning i transportbranchen af ​​juridiske såvel som praktiske årsager. Det kan være fordelagtigt at revidere et transportselskabs sikkerhedspolitikker og -procedurer, herunder køretøjsinspektionsprocedurer, katastrofeberedskabsplaner og hændelsesrapporter, for at sikre, at sikkerhedsplaner og procedurer forbliver relevante og effektive over tid. Sikkerhedsrevisioner analyserer al dokumentation, der er relateret til politikker og procedurer, samt at gennemgå tidligere indleverede hændelsesrapporter for at sikre, at politikker og procedurer faktisk udføres. En sikkerhedsrevision kan sammenligne sikkerhedsplaner med faktiske ulykker og identificerede farer for at bestemme, hvor effektiv en sikkerhedspolitik virkelig er i praksis.

Fysisk udstyrsrevisioner

Som tjenesteudbydere stoler transportfirmaer på deres udstyr for at generere indtægter og skabe lønsomhed. Det kan således være fordelagtigt at foretage fysiske revisioner af produktivt udstyr, såsom lastbiler, trailere, køleopbevaringsfaciliteter og læsemaskiner. Fysiske revisioner sikrer ikke kun, at alt udstyr på bøgerne er til stede og redegøres for, men de kan også kontrollere sikkerheds-, reparations- og brugsregistreringerne for hvert udstyr, for at forhindre skader på overbrugt udstyr. Revisioner kan identificere køretøjer og udstyr, der muligvis skal udskiftes eller tages ud af brug til reparation.

Juridisk overholdelsesrevision

Transportfirmaer opererer i en meget reguleret branche. Som sådan kan overholdelsesrevisioner være en vigtig aktivitet at udføre mindst en gang om året. Juridiske overholdelsesrevisioner kan sikre, at sikkerhedspolitikker, udstyrsstandarder, regnskabsregistre og finansiel rapportering forbliver i overensstemmelse med statslige og føderale mandater. Overholdelsesrevisioner kan sikre, at alle køretøjer f.eks. Opretholder aktuelle emissionstest, og at regnskabsmæssige poster overholder almindeligt anerkendte regnskabsprincipper.