Forskel mellem kundeservice og mellempersonlige færdigheder

For at en virksomhed skal fungere, er det vigtigt for medarbejderne at have besiddelse af personlige og kundeservicefærdigheder. Disse to færdighedsområder er vigtige dele af den samlede forretningskommunikation, og en organisation, der mangler disse færdigheder, kan også mangle anstændigt salg og en sammenhængende forretningsenhed. Den ene form er ikke vigtigere end den anden, begge har en plads i erhvervslivet og er en nødvendighed.

Kunde service

Når man handler med kunder, er det vigtigste princip at lytte til hvad kunden siger og stræbe efter at imødekomme hendes anmodning eller bekymring. Den medarbejder, der taler med en kunde, skal være høflig, hjertelig og så vidende som muligt. Hvis en kunde har en klage, skal medarbejderen være undskyldende, forståelse og forsøge at løse problemet hurtigt.

Interpersonelle færdigheder

Evnen til at interagere og kommunikere med andre - eller manglende evne til det - kaldes interpersonelle færdigheder. Uanset om kommunikationen er skrevet, via telefon eller ansigt til ansigt, afspejler en persons evne til at kommunikere hans evne til effektivt at imødekomme kundernes behov og hjælpe hans medarbejdere og overordnede. En person med gode interpersonelle færdigheder vil være 'gå til' personen i vanskelige situationer.

forholdet

Kundeservicefærdigheder er en undergruppe af interpersonelle færdigheder. En person, der mangler interpersonelle færdigheder, vil sandsynligvis være ineffektiv i at yde god kundeservice, fordi han muligvis mangler lyttefærdigheder, takt eller empati. Omvendt kan en person med veludviklede interpersonelle færdigheder have fremragende kundeservicefærdigheder. Disse mennesker lytter, viser bekymring og forsøger at høfligt, hurtigt og effektivt imødekomme andres behov.