Hvad er svage point for en medarbejder?

En hjørnesten for din succes for din virksomhed vil være at finde og fastholde medarbejdere, hvis mål er at hjælpe din virksomhed med at trives. Ikke alle medarbejdere opfylder dette ideal på arbejdspladsen, så forståelse af potentielle svage punkter kan tjene som et uvurderligt værktøj til at vurdere, hvilke medarbejdere der har din virksomheds succes i hjertet.

Overholder ikke deadlines

Uanset grunden til, at en medarbejder regelmæssigt ikke overholder fristerne, påvirker dette svage sted i præstationen potentielt sine medarbejdere og deres arbejde. Det kan have fungeret for en medarbejder, mens han var på universitetet, hvis frister udløses indtil sidste øjeblik, men sådanne forsinkelser på kontoret kan forårsage stress for medarbejderen og arbejdsgiveren samt producere produkt af dårlig kvalitet.

Arbejder ikke som en del af et hold

Medarbejdere tilbringer en god del af deres dage og uger med deres følgekolleger og forsøger at nå målet om at gøre din virksomhed mere vellykket, så det følger af, at alle skal arbejde som en enhed samlet set for at opnå de mest fordele for din virksomhed. Hvis du har en medarbejder, der arbejder på egen hånd og i henhold til sit eget sæt af tidslinjer og regler, uden at forstå, at hendes arbejde er en integreret del af virksomhedens succes, vil hun nedbryde moralen i teamdynamikken.

Mangel på analytiske færdigheder

Måske har du en medarbejder, der ikke ser hele billedet, eller som ikke kan gennemgå problemer alene. Denne særlige svaghed kan forårsage dig, dine vejleder eller hans kolleger en stor mængde tid og forklaring, hvis han ikke kan bruge sine analytiske evner til at arbejde igennem daglige problemer. Mangel på analytiske evner kan i sagens natur begrænse hans fremtid med virksomheden, hvis han ikke kan finde løsninger på dagligdags problemer, såsom noget så simpelt som at undersøge daglige rapporter for at observere uoverensstemmelser og forsøge at finde årsager til uregelmæssigheder, for eksempel.

Dårlige skriftlige eller mundtlige kommunikationsevner

Medarbejdere skal være i stand til at kommunikere godt med deres kolleger, mundtligt og i skriftlig kommunikation såsom e-mail. Hvis du har en medarbejder, der mangler kommunikationsevner, kan dette vise sig at være en svaghed for dig og din virksomhed. Dine medarbejdere skal være i stand til at udtrykke sig for at gå videre i forskellige projekter og faser af disse projekter. Effektiv kommunikation skal være kort og direkte i ethvert medium. Medarbejdere, der ikke formulerer deres arbejde eller vision, kan forårsage yderligere sammenbrud i kommunikationen blandt andre, der arbejder på en given opgave.

Dårligt deltagelse

At sige, at medarbejderne er nødt til at være til stede for at udføre deres opgaver, synes åbenlyst nok, men denne særlige svaghed i præstationen tjener som et trick-down-problem, der får andre til at stride om at nå deres arbejdsmål, især hvis de er nødt til at dække et ofte fraværende medarbejder. For eksempel, hvis du har en administrativ assistent, hvis job det er at vedligeholde hendes arbejdsgiverkalendere, og hun i stigende grad tager flere fridage, vil arbejdsgiverne enten stå uden en afsluttet kalender, eller hendes pligter falder på hendes kollegers skuldre .

Hvad du kan gøre

Selvom det ville være rart for dig som arbejdsgiver at have et kontor fuldt af investerede og engagerede medarbejdere, vil det ikke altid være tilfældet. Du kan undertiden være i stand til at nappe et problem i knoppen med korrigerende forholdsregler. At gøre medarbejderen opmærksom på, at hans svagheder er begyndt at skabe en negativ indflydelse på hans pligter, kolleger samt simpelthen ikke opfylder dine forventninger, vil være det første skridt. Måske har din medarbejder eksterne problemer eller var han ikke klar over, at hans præstationer ikke opfyldte standarderne, så ved at fortælle ham det, vil du give ham chancen for at genoptage sit arbejde. Dette positive trin er måske lige det, han har brug for for at genstarte, men i det tilfælde, at han ikke retter kursus, skal du muligvis overveje flere disciplinære handlinger, såsom opskrivninger og i sidste ende frigive sig fra virksomheden.