Hvad er fordelene ved en forskellig arbejdsstyrke?

I denne æra med økonomisk globalisering gør mange virksomheder bestræbelser på at opnå mangfoldighed i arbejdsstyrken, der sigter mod at ansætte arbejdstagere med forskellige baggrunde. Mangfoldighed kan give konkrete og immaterielle fordele for organisationen, for eksempel kan ansættelse af medarbejdere med kulturelle og sproglige færdigheder føre til større rækkevidde for virksomheden. Diversitetseksperter mener, at heterogene grupper kan bidrage med mere kreative ideer til blandingen og give din virksomhed en konkurrencefordel.

Tip

  • En mangfoldig arbejdsstyrke er en mere produktiv arbejdsstyrke, og din virksomhed kan drage fordel af forskellige perspektiver, forbedrede samfundsrelationer og mere kreative ideer.

Forøgelse af produktivitet

Diverse medarbejdere kan medføre en øget produktivitet og konkurrencefordele . Arbejdsgivere kan tilbyde flere løsninger til kunderne på grund af nye ideer og processer bragt ind i organisationen. Diversitet på arbejdspladsen øger også medarbejdernes moral og får medarbejderne til at ønske at arbejde mere effektivt og effektivt. Mangfoldighed i lederskab inden for et firma giver ledere mulighed for at få nye færdigheder og metoder til at opnå enhed i deres teams.

Stigning i kreativitet

Arbejdsstyrkens mangfoldighed øger kreativiteten i en virksomhed, fordi heterogene grupper krydsbefrugter hinanden inden for organisationen. Medarbejdere med forskellige baggrunde indbringer en række forskellige løsninger på, hvordan man kan nå et fælles mål. Efterhånden som flere forskellige ideer foreslås, forbedres chancerne for at finde et brugbart svar.

I atmosfærer, hvor brainstorming er nødvendigt, dannes flere ideer, fordi teammedlemmer er kulturelt forskellige. F.eks. Kan medarbejdere fra Kina, der arbejder i amerikanske virksomheder, nærme sig et problem helt anderledes end amerikanskfødte arbejdere. Nogle virksomheder har med succes skabt innovative processer ved at tage idéer fra flere ansatte.

Sprogfærdigheder og samfundsforhold

Virksomheder, der planlægger at udvide til globale markeder, drager fordel af sprogdiversitet på arbejdspladsen. For eksempel oplever en virksomhed med medarbejdere, der flydende japansk, og som forstår japansk kultur, en lettere tid med at kommunikere med repræsentanter fra Japan. Mange tosprogede arbejdstagere oplever en fordel, når de ansøger om job, fordi medarbejderne forstår fordelene ved sprogdiversitet.

Et andet eksempel kan omfatte et firma, der ansætter ansatte flydende i mandarin for at øge virksomhedens omdømme i kinesiske samfund. En øget tilstedeværelse resulterer normalt i en stigning i salget.

Forbedrer selskabets omdømme

Arbejdssøgende henledes til virksomheder med forskellige arbejdsstyrker, fordi det er åbenlyst, at virksomhederne ikke udøver forskelsbehandling på arbejdspladsen. Potentielle ansatte ønsker at vide, at arbejdsgivere behandler deres personale retfærdigt uanset race, etnicitet eller køn. Ikke kun er sådanne virksomheder i stand til at tiltrække nyt talent, men de kan også bevare eksisterende talent på grund af høj medarbejdermoral som følge af arbejdsstyrkens mangfoldighed.

For eksempel er sådanne virksomheder ofte kendt for deres holdning til åbenhed og inkludering og for at være fleksible og tilpasningsdygtige til ændringer. Toptalenter er ikke længere repræsenteret af en homogen gruppe, men en, der repræsenterer mennesker med mange forskellige baggrunde og livserfaringer.