Hvordan påvirker det sociale miljø en virksomhed?

En virksomheds sociale miljø kan være integreret i dens succes eller fiasko. Medarbejdere er ofte påvirket af den kontekst, de arbejder i, og dette kan have konsekvenser for produktiviteten. Nogle effekter af det sociale miljø er lettere at måle end andre. Arbejdsgivere, der tager de nødvendige skridt for at skabe et positivt og harmonisk socialt miljø på arbejdspladsen, kan stille sig op til fremtidig succes.

Teamwork og medarbejderesamarbejde

En måde, hvorpå det sociale miljø påvirker arbejdspladsen, er på den måde, at det enten inspirerer eller afskrækker medarbejdernes samarbejde. I virksomheder med et positivt socialt miljø, hvor medarbejderne kommer sammen og generelt er positive i deres forhold til hinanden, er der mere sandsynligt, at samarbejde og teamwork findes end i et negativt socialt miljø. Negative sociale miljøer vil generelt fremme dissens og strid blandt arbejdstagere og ødelægge medarbejdernes evne eller vilje til at arbejde sammen.

Arbejdstager tilfredshed

Det sociale miljø på arbejdspladsen kan også have indflydelse på en medarbejders jobtilfredshed. I virksomheder, hvor medarbejderne oplever et positivt socialt miljø, er de mere tilbøjelige til at have en større følelse af jobtilfredshed og glæde. I et jobmiljø, hvor negativitet er normen, og medarbejderne konstant er i konflikt med hinanden, er arbejdstagere mere tilbøjelige til at frygte arbejde og ikke have en positiv vurdering af deres arbejdsgiver.

Type og antal kunder

En virksomheds sociale miljø kan også have indflydelse på typen og antallet af kunder, den tiltrækker. I et forretningsmiljø, hvor medarbejderne generelt er positive, optimistiske og samarbejdsvillige, er det større sandsynlighed for, at kunder sætter pris på den atmosfære, de oplever, når de interagerer med medarbejderne. Kunder, der oplever et negativt socialt miljø, kan være mere tilbøjelige til at undgå en virksomhed helt, især hvis virksomheden har en konkurrent, der er bekvemt placeret i nærheden af ​​kunden. Kunder vælger, hvilken virksomhed de skal nedlatende baseret på forskellige faktorer, og det sociale miljø kan være den afgørende faktor for nogle.

Positions of Leadership

Et positivt og pleje socialt miljø for arbejdstagerne er et, der kan skabe positive ændringer på arbejdspladsen. Det kan også føre til oprettelse af ledere inden for selve virksomheden. Virksomheder, der konstant understreger positiv forstærkning, selvforbedring og uddannelse af medarbejdere, vil sandsynligvis kultivere ledere inden for organisationen. Nogle kan fortsætte med at udøve lederstillinger inden for virksomheden eller branchen, mens andre måske ganske enkelt påtager sig en mindre lederrolle inden for deres nuværende erhverv.